Adviezen

 

De Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling werd opgericht in april 2014. Zijn belangrijkste opdracht is de federale regering te adviseren bij het voeren van een coherent beleid ten gunste van ontwikkeling.


Meer gepaste zorgvuldigheid op het gebied van de mensenrechten

Op 12 december 2017 presenteerde België officieel zijn Nationaal Actieplan (NAP) voor Ondernemingen en Mensenrechten. In dit advies identificeert de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling een grotere zorgvuldigheid van het bedrijfsleven op het gebied van de mensenrechten als een gebied waar het NAP voor verbetering vatbaar is en waar België zijn engagement voor […]

Het Belgische en Europese beleid op het vlak van biobrandstoffen

Dit advies heeft betrekking op het Europese en Belgische beleid inzake het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer, in het kader van het Nationaal Klimaat- en Energieplan 2030 van België en de Richtlijn over hernieuwbare energie 2018/2001 (periode 2021-2030). Die richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid om de doelstellingen voor bijmenging van biobrandstoffen van de […]

De verkoop van wapens aan Saoedi-Arabië

Dit advies handelt over de verkoop van wapens aan Saoedi-Arabië en de gevolgen daarvan met betrekking tot de schending van mensenrechten en de humanitaire crisis in Jemen dat sinds september 2014 verscheurd wordt een burgeroorlog. Het advies besteedt in het bijzonder aandacht aan de rol van België in de verkoop van wapens aan Saoedi-Arabië. Het […]

De economische en handelsbetrekkingen van België met de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden

De economische en handelsbetrekkingen van België met de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden Dit advies vertrekt van de vaststelling dat het beleid van Israël in de bezette Palestijnse gebieden direct of indirect leidt tot het annuleren of verminderen van de positieve effecten van de ontwikkelingshulp die België er biedt. De bezette Palestijnse gebieden […]

Openbare ontwikkelingshulp als hefboom voor het mobiliseren van de privésector in de ontwikkelingslanden (blending)

Openbare ontwikkelingshulp als hefboom voor het mobiliseren van de privésector in de ontwikkelingslanden (blending) Dit advies handelt over het gebruik van openbare ontwikkelingshulp als hefboom voor het mobiliseren van de privésector in de ontwikkelingslanden (blending). Het besteedt speciale aandacht aan het debat dat in dit kader plaatsvindt binnen de Commissie van Ontwikkelingsbijstand (DAC) van de […]

Het beheer van de buitenlandse schulden van de ontwikkelingslanden

Het beheer van de buitenlandse schulden van de ontwikkelingslanden Dit advies heeft betrekking op het beheer van de buitenlandse schulden van de ontwikkelingslanden. Het formuleert aanbevelingen om het beheer van de schulden coherent te maken met de principes van het internationaal recht en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het analyseert meer bepaald de rol van “aasgierfondsen” in […]

Beleidscoherentie en voedsel- en voedingszekerheid: naar een coherenter beleid voor het beheer van de voedselzekerheid in de wereld

In dit advies wordt ingegaan op de samenhang van het beleid op het vlak van voedsel- en voedingszekerheid. Hierbij wordt gewezen op de internationale verbintenissen van België bij de VN-Commissie van Voedselzekerheid (CFS) en in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen  (SDGs),  en de Belgische verplichtingen inzake het recht op voedsel.

Vrede en veiligheid

Vrede en veiligheid De Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling antwoordt met dit advies op de vraag van federaal Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo om de Belgische invulling van het 3D-LO (ontwikkeling, defensie, diplomatie) concept te voeden. De adviesraad interpreteert de vraag als een invulling van een whole-of-governement […]