Home > Advices

Het beheer van de buitenlandse schulden van de ontwikkelingslanden

Het beheer van de buitenlandse schulden van de ontwikkelingslanden Dit advies heeft betrekking op het beheer van de buitenlandse schulden van de ontwikkelingslanden. Het formuleert aanbevelingen om het beheer van de schulden coherent te maken met de principes van het internationaal recht en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het analyseert meer bepaald de rol van “aasgierfondsen” in […]

Beleidscoherentie en voedsel- en voedingszekerheid: naar een coherenter beleid voor het beheer van de voedselzekerheid in de wereld

In dit advies wordt ingegaan op de samenhang van het beleid op het vlak van voedsel- en voedingszekerheid. Hierbij wordt gewezen op de internationale verbintenissen van België bij de VN-Commissie van Voedselzekerheid (CFS) en in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen  (SDGs),  en de Belgische verplichtingen inzake het recht op voedsel.

Vrede en veiligheid

Vrede en veiligheid De Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling antwoordt met dit advies op de vraag van federaal Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo om de Belgische invulling van het 3D-LO (ontwikkeling, defensie, diplomatie) concept te voeden. De adviesraad interpreteert de vraag als een invulling van een whole-of-governement […]

Migratie en ontwikkeling

Migratie en ontwikkeling Dit advies beantwoordt een vraag van de federaal Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post, de heer Alexander De Croo. Het advies beoogt de werkzaamheden van te voeden van de werkgroep ‘Ontwikkeling en Migratie’ binnen de Interdepartementale Commissie voor Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling. Het bevat aanbevelingen omtrent: 1. het strategische […]

Publieke land-per-land rapportering door grote bedrijven

Publieke land-per-land rapportering door grote bedrijven Met dit advies wil de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling ingaan op een onderwerp dat speciale aandacht kreeg op de conferentie van Addis Ababa over de financiering voor ontwikkeling in 2015. Naar schatting twee derde van de wereldwijde grensoverschrijdende handel gebeurt tussen de verschillende entiteiten van multinationale ondernemingen. […]