Home > Advices

Een einde maken aan het gebrek aan coherentie tussen het Energiehandvestverdrag en de multilaterale akkoorden ten gunste van ontwikkeling

Een einde maken aan het gebrek aan coherentie tussen het Energiehandvestverdrag en de multilaterale akkoorden ten gunste van ontwikkeling Dit advies heeft betrekking op de beslissingen die moeten worden genomen vóór de belangrijke deadline van juni 2022 in het kader van het lopende proces van heronderhandelingen van het Energiehandvestverdrag (EHV) dat in de jaren 1990 […]

De beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling in het Voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2025)

De beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (BCO) in het Voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2025)   Overeenkomstig de wet van 1997 betreffende de “Coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling” werd het voorontwerp van Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling, opgesteld door de Interdepartementale Commissie (ICDO), onderworpen aan een openbare raadpleging van 9 […]

Het Belgische en Europese beleid op het vlak van biobrandstoffen

Dit advies heeft betrekking op het Europese en Belgische beleid inzake het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer, in het kader van het Nationaal Klimaat- en Energieplan 2030 van België en de Richtlijn over hernieuwbare energie 2018/2001 (periode 2021-2030). Die richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid om de doelstellingen voor bijmenging van biobrandstoffen van de […]