In dit advies wordt ingegaan op de samenhang van het beleid op het vlak van voedsel- en voedingszekerheid. Hierbij wordt gewezen op de internationale verbintenissen van België bij de VN-Commissie van Voedselzekerheid (CFS) en in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen  (SDGs),  en de Belgische verplichtingen inzake het recht op voedsel.