Belgische Ontwikkelingsbank BIO
Noodzaak voor Zorgplicht voor Mensenrechten, Arbeidsrechten en Milieunormen

 

Dit advies gaat over de Belgische Development Finance Institution (DFI) BIO die als missie heeft om de privé sector van landen in het Zuiden te versterken. Als actor voor ontwikkelingssamenwerking die moet werken voor de duurzame ontwikkelingsdoelen, moet BIO een voorbeeldfunctie opnemen in het verwezenlijken van de zorgplicht voor mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen. Dit advies bevat meerdere concrete aanbevelingen in die zin : de afstemming van het interne beleid van BIO op de wetgeving inzake zorgplicht ; de naleving van zorgplicht voor alle investeringen van BIO met sterkere  sociale en milieu criteria ; de vaststelling van nieuwe uitsluitingscriteria om de financiering van schadelijke projecten te vermijden ; de versterking van de interne expertise inzake mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen ; de verhoging van de transparantie ; en de verbetering van het klachtenmechanisme. Om BIO te versterken als coherente actor voor duurzame ontwikkeling in landen in het Zuiden, moeten deze aanbevelingen geïntegreerd worden in het nieuwe beheerscontract dat onderhandeld zal worden door de Federale overheid en BIO in de loop van 2023.