Besluitvorming in het handelsbeleid

Dit advies betreft de deelname van België aan het handelsbeleid van de Europese Unie. Het analyseert het proces van besluitvorming en formuleert aanbevelingen om het handelsbeleid meer coherent te maken met ontwikkelingsdoelstellingen