Bijdrage aan de Voluntary National Review (VNR) met betrekking tot de nood aan beleidscoherentie in België voor de uitvoering van Agenda 2030

 

De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling tegen 2030 (hierna Agenda 2030) en de 17 universele, ambitieuze en onderling met elkaar verbonden Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling (DDO’s –SDG’s) verbinden sinds september 2015 alle lidstaten van de Verenigde Naties tot het uitbouwen van een wereld in duurzame welvaart, sociale inclusie en gelijkheid, waarbij onze planeet wordt beschermd en niemand wordt achtergelaten. De Voluntary National Reviews (VNR’s) die toezien op de uitvoering van Agenda 2030, vormen ook een instrument om van elkaar te leren. België behoort tot de landen die in juni 2023 zullen aangeven welke weg ze sinds 2017 hebben afgelegd met de voorstelling van een tweede VNR tijdens het Politiek Forum op Hoog Niveau (HLPF) over Duurzame Ontwikkeling. Dit advies van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (ABCO) berust op de ervaring die de raad sinds 2015 in deze materie heeft opgebouwd. In punt 3 vraagt het advies om beleidscoherentie centraal te stellen bij de uitvoering van Agenda 2030 door de gevolgen voor de ontwikkelingslanden te verbeteren en te zorgen voor de juiste middelen om het beleid coherent te laten zijn met de internationale verbintenissen. Punt 2 bevat argumenten betreffende de actualiteit en de urgentie van deze aanbevelingen en punt 4 rechtvaardigt de noodzaak om ze in de VNR 2023 op te nemen om de uitvoering van de Agenda 2030 te versnellen, zowel in België als op wereldvlak.