Dit bilan komt aan het einde van het mandaat van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling. Het geeft de visie weer van de Raad op beleidscoherentie samen met een overzicht van zijn adviezen en van recente ontwikkelingen op vlak van beleidscoherentie. Het gaat na of de
mechanismen voor beleidscoherentie in het algemeen hebben gewerkt en formuleert aanbevelingen voor de toekomst.