De beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (BCO) in het Voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2025)

 

Overeenkomstig de wet van 1997 betreffende de “Coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling” werd het voorontwerp van Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling, opgesteld door de Interdepartementale Commissie (ICDO), onderworpen aan een openbare raadpleging van 9 april tot 8 juni 2021. De Belgische regering moet een dergelijk plan aannemen binnen de twaalf maanden na haar installatie, in het kader van een cyclus van “overleg-planning-monitoring-evaluatie” voor de opvolging van de internationale en Europese verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling en van de doelstellingen van de federale strategische langetermijnvisie (LTV). Om die opdracht te vervullen, moet het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (FPDO 2021-2025) “beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling” (BCO) verzekeren, wat een cruciaal principe is volgens de verplichtingen en aanbevelingen op Europees, Belgisch en OESO-niveau, in het bijzonder met oog op de verwezenlijking van de SDG’s. In vier van de hoofdstukken van het voorontwerp, namelijk: bedrijfsleven en mensenrechten, duurzame voeding, universele sociale bescherming op mondiaal niveau en de bestrijding van ecocide, moet de visie op de internationale beleidsuitdagingen worden verruimd. Ten slotte moeten ook de volgende beleidsdomeinen worden opgenomen in het FPDO 2021-2025 die alle relevant zijn voor de beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling en de Agenda 2030 : ontwikkelingsfinanciering, internationale handel en de mainstreaming van het beleid inzake migratie en ontwikkeling.