De economische en handelsbetrekkingen van België met de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden

Dit advies vertrekt van de vaststelling dat het beleid van Israël in de bezette Palestijnse gebieden direct of indirect leidt tot het annuleren of verminderen van de positieve effecten van de ontwikkelingshulp die België er biedt. De bezette Palestijnse gebieden nemen de vierde plaats in onder de begunstigden van de Belgische ontwikkelingshulp, maar operaties van het Israëlische leger leiden regelmatig tot de vernieling van infrastructuur die gefinancierd is door België. Bovendien legt Israël beperkingen op aan verplaatsingen van personen, waardoor de toegang tot land en hulpbronnen, het verkeer van goederen en de uitvoer gehinderd wordt.

Het doel van dit advies is om de beschikbare instrumenten te identificeren die de samenhang en doeltreffendheid verbeteren van de Belgische actie in de bezette Palestijnse gebieden en er, in overeenstemming met het advies van 9 juli 2004 van het Internationaal Gerechtshof,  voor zorgen dat bedrijven die in België zijn ingeschreven niet bijdragen aan de economische levensvatbaarheid en de legitimatie van de Israëlische nederzettingen in deze gebieden.