Een einde maken aan het gebrek aan coherentie tussen het Energiehandvestverdrag en de multilaterale akkoorden ten gunste van ontwikkeling

Dit advies heeft betrekking op de beslissingen die moeten worden genomen vóór de belangrijke deadline van juni 2022 in het kader van het lopende proces van heronderhandelingen van het Energiehandvestverdrag (EHV) dat in de jaren 1990 is gesloten. Deze deadline biedt de mogelijkheid om een einde te stellen aan de onverenigbaarheden van het EHV met het Europees recht alsook aan een reeks incoherenties ten opzichte van recentere politieke verbintenissen. Deze verbintenissen zijn meer bepaald de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling zoals aangenomen door de Verenigde Naties, het Klimaatakkoord van Parijs dat werd aangenomen door de 196 Partijen van de COP21 en de reeks initiatieven van de Europese Green Deal die zijn genomen om de Europese Unie (EU) te helpen om respectievelijk tegen de jaren 2030 en 2050 de doelstellingen van deze akkoorden ten gunste van ontwikkeling te verwezenlijken. De uitvoering van deze verbintenissen maakt het voor de handel mogelijk te evolueren tot een coherent instrument ten dienste van duurzame ontwikkeling, daar de keuzes op het vlak van handelsbeleid zich vandaag niet langer beperken tot de bevordering van de vrijhandel enerzijds of een protectionistische reflex van terugplooien anderzijds.