Het beheer van de buitenlandse schulden van de ontwikkelingslanden

Dit advies heeft betrekking op het beheer van de buitenlandse schulden van de ontwikkelingslanden. Het formuleert aanbevelingen om het beheer van de schulden coherent te maken met de principes van het internationaal recht en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het analyseert meer bepaald de rol van “aasgierfondsen” in de context van het verzoek tot nietigverklaring van de Belgische wet van 12 juli 2015 teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken, dat bij het Grondwettelijk Hof is ingediend door het fonds NML Capital.