Dit advies heeft betrekking op het Europese en Belgische beleid inzake het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer, in het kader van het Nationaal Klimaat- en Energieplan 2030 van België en de Richtlijn over hernieuwbare energie 2018/2001 (periode 2021-2030). Die richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid om de doelstellingen voor bijmenging van biobrandstoffen van de eerste generatie met een omstreden ecologische en sociale impact bij brandstoffen te verlagen of zelfs te schrappen.· De Europese Commissie moet alle biobrandstoffen met een negatieve koolstofbalans over de hele levenscyclus opnemen in de categorie van de biobrandstoffen “met een hoog risico van indirecte verandering in het landgebruik (indirect land use change – ILUC)” die geleidelijk aan moeten worden verminderd, met het oog op een volledige uitschakeling tegen 2030. België moet dan weer gebruik maken van de nieuwe bewegingsruimte in de nieuwe regelgeving om biobrandstoffen van de eerste generatie uit te sluiten in zijn Nationaal Klimaat- en Energieplan (NKEP) 2030. Daarnaast zijn er ook andere hefbomen om de vervoersector koolstofvrij te maken.