Het Nationaal Actie Plan (NAP) Bedrijven en Mensenrechten

Dit advies betreft de verhouding tussen Bedrijven en Mensenrechten. De Raad antwoordt met dit advies op een vraag van federaal minister voor Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem. In dit advies formuleert de Adviesraad specifieke opmerkingen bij het voorontwerp van het Nationaal Actie Plan ‘bedrijven en mensenrechten’ en stelt ook een aantal amendementen en toevoegingen voor