Het project tot hervorming van het internationaal belastingstelsel voor transnationale ondernemingen in het “inclusieve kader” van de OESO

 

Het “inclusieve kader” van de OESO onderhandelt over een hervorming van het internationale belastingstelsel voor transnationale ondernemingen, met de bedoeling de strijd aan te binden met belastingontwijking en de race naar de bodem bij het belasten van de winst van vennootschappen. Om die doelstellingen te bereiken en ervoor te zorgen dat de hervorming op rechtvaardige wijze ten goede komt van de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden, zou het akkoord ideaal gezien drie voorwaarden moeten combineren: een unitaire belasting op een voldoende groot deel van de winsten van multinationals; een wereldwijd effectief minimumtarief op de winsten van multinationals van minstens 21%, toegepast per land en zonder aftrek van “reële” activiteiten; een eerlijke verdeelsleutel tussen Noord en Zuid voor de belasting op de winsten van multinationals.