Het tweede Nationale Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten

 

Dit advies werd op 20 oktober 2023 goedgekeurd door de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (ABCO). Het heeft betrekking op het tweede nationale actieplan inzake bedrijfsleven en mensenrechten (NAP 2) en bestaat uit twee delen: het eerste bevat algemene opmerkingen over vorm en methodologie; het tweede bevat specifieke aanbevelingen over voorgestelde acties die waarschijnlijk een sterke invloed zullen hebben op de coherentie van het ontwikkelingsbeleid.