Het voorstel voor een Europees mechanisme voor koolstofgrenscorrectie

 

In juli 2021 stelde de Europese Commissie voor om een mechanisme in te voeren voor correctie van de koolstofemissies aan de grenzen van de Europese Unie, met het oog op het voorkomen van “koolstoflekkage”, als mogelijk gevolg van de uitvoering van de Europese Green Deal en de uitbreiding van de koolstoftarifering tot alle Europese economische sectoren. Om coherent te zijn met de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling en om een echt instrument van klimaatsamenwerking te vormen conform de regels van het internationale handelsrecht, zou het voorstel van de Commissie echter moeten worden gewijzigd, zodat het de volgende zaken bevordert: een teruggave van een deel van de inkomsten aan de ontwikkelingslanden, het toekennen van een speciale en gedifferentieerde behandeling aan lage-inkomenslanden, een versnelde afbouw van de gratis CO2-emissierechten voor Europese bedrijven en samenwerking met de handelspartners voor de erkenning van maatregelen die hetzelfde doel nastreven als de Europese koolstoftarifering.