Op 12 december 2017 presenteerde België officieel zijn Nationaal Actieplan (NAP) voor Ondernemingen en Mensenrechten. In dit advies identificeert de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling een grotere zorgvuldigheid van het bedrijfsleven op het gebied van de mensenrechten als een gebied waar het NAP voor verbetering vatbaar is en waar België zijn engagement voor de mondiale agenda voor het bedrijfsleven en de mensenrechten kan bevestigen. In het advies worden vier aanbevelingen aan de Belgische staat gedaan:

(1) Het Wettelijk verankeren van due diligence-verplichtingen inzake mensenrechten in alle sectoren van activiteit voor alle ondernemingen die onder de Belgische jurisdictie vallen, met inbegrip van activiteiten buiten het nationale grondgebied;

(2) Het verplichten van grotere ondernemingen om actief op zoek te gaan naar informatie over mensenrechtenrisico’s in hun toeleveringsketens en om maatregelen te nemen op basis van de ontvangen informatie;

(3) Ervoor zorgen dat Belgische bedrijven die actief zijn in sectoren met een hoog risico op mensenrechtenschendingen zich aansluiten bij sectorale initiatieven die in andere EU-lidstaten zijn ontwikkeld;

(4) Het aangaan van een constructieve dialoog voor de ontwikkeling (en monitoring) van de genomen maatregelen tussen Belgische bedrijven die al een redelijke mate van zorgvuldigheid op het gebied van de mensenrechten betrachten, relevante maatschappelijke organisaties en andere relevante belanghebbenden.