Migratie en ontwikkeling

Dit advies beantwoordt een vraag van de federaal Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post, de heer Alexander De Croo. Het advies beoogt de werkzaamheden van te voeden van de werkgroep ‘Ontwikkeling en Migratie’ binnen de Interdepartementale Commissie voor Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling. Het bevat aanbevelingen omtrent: 1. het strategische en politieke kader voor migratie en ontwikkeling; 2. remittances; 3. arbeidsmigratie; 4. samenwerking met de diaspora; 5. vrijwillige terugkeer; 6. terugnameakkoorden en 7. het EU Emergency Trust Fund for Africa