Openbare ontwikkelingshulp als hefboom voor het mobiliseren van de privésector in de ontwikkelingslanden (blending)

Dit advies handelt over het gebruik van openbare ontwikkelingshulp als hefboom voor het mobiliseren van de privésector in de ontwikkelingslanden (blending). Het besteedt speciale aandacht aan het debat dat in dit kader plaatsvindt binnen de Commissie van Ontwikkelingsbijstand (DAC) van de OESO. Het advies formuleert aanbevelingen om blending coherent te maken met de mensenrechten, de  Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp.