Dit advies analyseert de manier waarop het principe van de beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling is opgenomen in het voorontwerp, in de versie van 25 oktober 2018 (in tweede lezing bij de Ministerraad), met name in verhouding tot het nieuwe concept van een comprehensive approach. Het analyseert ook de manier waarop migratie en steun aan de privésector in het voorontwerp van wet worden gepresenteerd, waarbij de risico’s van tegenstrijdigheid worden belicht met de doelstelling van het Belgische ontwikkelingsbeleid om zich in hoofdzakelijk op de minst ontwikkelde landen te richten. Het bevat ten slotte aanbeveling en om beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling beter te integreren in het voorontwerp van wet, in het bijzonder op het gebied van migratie en steun aan de privésector.