Adviezen

 

De Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling werd opgericht in april 2014. Zijn belangrijkste opdracht is de federale regering te adviseren bij het voeren van een coherent beleid ten gunste van ontwikkeling.


Het tweede Nationale Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten

Het tweede Nationale Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten   Dit advies werd op 20 oktober 2023 goedgekeurd door de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (ABCO). Het heeft betrekking op het tweede nationale actieplan inzake bedrijfsleven en mensenrechten (NAP 2) en bestaat uit twee delen: het eerste bevat algemene opmerkingen over vorm en methodologie; het […]

Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling voor een rechtvaardige transitie op wereldschaal

Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling voor een rechtvaardige transitie op wereldschaal   Dit advies beveelt een reeks “rechtvaardige transitie”-beleidslijnen aan die moeten worden nagestreefd als onderdeel van de verbintenissen van de internationale gemeenschap voor de mensheid, de planeet en de welvaart om de ontwikkeling van samenlevingen sociaal en ecologisch duurzaam te maken. Zonder te beweren […]

De strategieën voor duurzame voedselsystemen van de Green Deal en het gebrek aan beleidscoherentie voor ontwikkeling

De strategieën voor duurzame voedselsystemen van de Green Deal en het gebrek aan beleidscoherentie voor ontwikkeling   In dit advies worden bepaalde aspecten van de coherentie van het ontwikkelingsbeleid in verband met de Europese Green Deal in kaart gebracht. In het bijzonder wordt gekeken naar strategieën die verband houden met duurzame voedselsystemen, met name de […]

Bijdrage aan de Voluntary National Review (VNR) met betrekking tot de nood aan beleidscoherentie in België voor de uitvoering van Agenda 2030

Bijdrage aan de Voluntary National Review (VNR) met betrekking tot de nood aan beleidscoherentie in België voor de uitvoering van Agenda 2030   De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling tegen 2030 (hierna Agenda 2030) en de 17 universele, ambitieuze en onderling met elkaar verbonden Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling (DDO’s –SDG’s) verbinden sinds september 2015 alle lidstaten […]

Belgische Ontwikkelingsbank BIO : Noodzaak voor Zorgplicht voor Mensenrechten, Arbeidsrechten en Milieunormen

Belgische Ontwikkelingsbank BIO Noodzaak voor Zorgplicht voor Mensenrechten, Arbeidsrechten en Milieunormen   Dit advies gaat over de Belgische Development Finance Institution (DFI) BIO die als missie heeft om de privé sector van landen in het Zuiden te versterken. Als actor voor ontwikkelingssamenwerking die moet werken voor de duurzame ontwikkelingsdoelen, moet BIO een voorbeeldfunctie opnemen in […]

Een einde maken aan het gebrek aan coherentie tussen het Energiehandvestverdrag en de multilaterale akkoorden ten gunste van ontwikkeling

Een einde maken aan het gebrek aan coherentie tussen het Energiehandvestverdrag en de multilaterale akkoorden ten gunste van ontwikkeling Dit advies heeft betrekking op de beslissingen die moeten worden genomen vóór de belangrijke deadline van juni 2022 in het kader van het lopende proces van heronderhandelingen van het Energiehandvestverdrag (EHV) dat in de jaren 1990 […]

Het VN – Global Social Protection Fund

Het VN – Global Social Protection Fund Advies van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling over het VN – Global Social Protection Fund. Dit advies is goedgekeurd door de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling op 25 oktober 2021. Het oorspronkelijke advies is opgesteld in het Nederlands.

Het project tot hervorming van het internationaal belastingstelsel voor transnationale ondernemingen in het “inclusieve kader” van de OESO

Het project tot hervorming van het internationaal belastingstelsel voor transnationale ondernemingen in het “inclusieve kader” van de OESO   Het “inclusieve kader” van de OESO onderhandelt over een hervorming van het internationale belastingstelsel voor transnationale ondernemingen, met de bedoeling de strijd aan te binden met belastingontwijking en de race naar de bodem bij het belasten […]

De beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling in het Voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2025)

De beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (BCO) in het Voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2025)   Overeenkomstig de wet van 1997 betreffende de “Coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling” werd het voorontwerp van Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling, opgesteld door de Interdepartementale Commissie (ICDO), onderworpen aan een openbare raadpleging van 9 […]