Adviezen

 

De Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling werd opgericht in april 2014. Zijn belangrijkste opdracht is de federale regering te adviseren bij het voeren van een coherent beleid ten gunste van ontwikkeling.


Bijdrage aan de Voluntary National Review (VNR) met betrekking tot de nood aan beleidscoherentie in België voor de uitvoering van Agenda 2030

Bijdrage aan de Voluntary National Review (VNR) met betrekking tot de nood aan beleidscoherentie in België voor de uitvoering van Agenda 2030   De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling tegen 2030 (hierna Agenda 2030) en de 17 universele, ambitieuze en onderling met elkaar verbonden Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling (DDO’s –SDG’s) verbinden sinds september 2015 alle lidstaten […]

Belgische Ontwikkelingsbank BIO : Noodzaak voor Zorgplicht voor Mensenrechten, Arbeidsrechten en Milieunormen

Belgische Ontwikkelingsbank BIO Noodzaak voor Zorgplicht voor Mensenrechten, Arbeidsrechten en Milieunormen   Dit advies gaat over de Belgische Development Finance Institution (DFI) BIO die als missie heeft om de privé sector van landen in het Zuiden te versterken. Als actor voor ontwikkelingssamenwerking die moet werken voor de duurzame ontwikkelingsdoelen, moet BIO een voorbeeldfunctie opnemen in […]

Een einde maken aan het gebrek aan coherentie tussen het Energiehandvestverdrag en de multilaterale akkoorden ten gunste van ontwikkeling

Een einde maken aan het gebrek aan coherentie tussen het Energiehandvestverdrag en de multilaterale akkoorden ten gunste van ontwikkeling Dit advies heeft betrekking op de beslissingen die moeten worden genomen vóór de belangrijke deadline van juni 2022 in het kader van het lopende proces van heronderhandelingen van het Energiehandvestverdrag (EHV) dat in de jaren 1990 […]

Het VN – Global Social Protection Fund

Het VN – Global Social Protection Fund Advies van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling over het VN – Global Social Protection Fund. Dit advies is goedgekeurd door de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling op 25 oktober 2021. Het oorspronkelijke advies is opgesteld in het Nederlands.

Het project tot hervorming van het internationaal belastingstelsel voor transnationale ondernemingen in het “inclusieve kader” van de OESO

Het project tot hervorming van het internationaal belastingstelsel voor transnationale ondernemingen in het “inclusieve kader” van de OESO   Het “inclusieve kader” van de OESO onderhandelt over een hervorming van het internationale belastingstelsel voor transnationale ondernemingen, met de bedoeling de strijd aan te binden met belastingontwijking en de race naar de bodem bij het belasten […]

De beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling in het Voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2025)

De beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (BCO) in het Voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (2021-2025)   Overeenkomstig de wet van 1997 betreffende de “Coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling” werd het voorontwerp van Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling, opgesteld door de Interdepartementale Commissie (ICDO), onderworpen aan een openbare raadpleging van 9 […]

Meer gepaste zorgvuldigheid op het gebied van de mensenrechten

Op 12 december 2017 presenteerde België officieel zijn Nationaal Actieplan (NAP) voor Ondernemingen en Mensenrechten. In dit advies identificeert de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling een grotere zorgvuldigheid van het bedrijfsleven op het gebied van de mensenrechten als een gebied waar het NAP voor verbetering vatbaar is en waar België zijn engagement voor […]

Het Belgische en Europese beleid op het vlak van biobrandstoffen

Dit advies heeft betrekking op het Europese en Belgische beleid inzake het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer, in het kader van het Nationaal Klimaat- en Energieplan 2030 van België en de Richtlijn over hernieuwbare energie 2018/2001 (periode 2021-2030). Die richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid om de doelstellingen voor bijmenging van biobrandstoffen van de […]