Adviezen

 

De Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling werd opgericht in april 2014. Zijn belangrijkste opdracht is de federale regering te adviseren bij het voeren van een coherent beleid ten gunste van ontwikkeling.


Openbare ontwikkelingshulp als hefboom voor het mobiliseren van de privésector in de ontwikkelingslanden (blending)

Openbare ontwikkelingshulp als hefboom voor het mobiliseren van de privésector in de ontwikkelingslanden (blending) Dit advies handelt over het gebruik van openbare ontwikkelingshulp als hefboom voor het mobiliseren van de privésector in de ontwikkelingslanden (blending). Het besteedt speciale aandacht aan het debat dat in dit kader plaatsvindt binnen de Commissie van Ontwikkelingsbijstand (DAC) van de […]

Het beheer van de buitenlandse schulden van de ontwikkelingslanden

Het beheer van de buitenlandse schulden van de ontwikkelingslanden Dit advies heeft betrekking op het beheer van de buitenlandse schulden van de ontwikkelingslanden. Het formuleert aanbevelingen om het beheer van de schulden coherent te maken met de principes van het internationaal recht en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het analyseert meer bepaald de rol van “aasgierfondsen” in […]

Beleidscoherentie en voedsel- en voedingszekerheid: naar een coherenter beleid voor het beheer van de voedselzekerheid in de wereld

In dit advies wordt ingegaan op de samenhang van het beleid op het vlak van voedsel- en voedingszekerheid. Hierbij wordt gewezen op de internationale verbintenissen van België bij de VN-Commissie van Voedselzekerheid (CFS) en in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen  (SDGs),  en de Belgische verplichtingen inzake het recht op voedsel.

Vrede en veiligheid

Vrede en veiligheid De Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling antwoordt met dit advies op de vraag van federaal Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo om de Belgische invulling van het 3D-LO (ontwikkeling, defensie, diplomatie) concept te voeden. De adviesraad interpreteert de vraag als een invulling van een whole-of-governement […]

Migratie en ontwikkeling

Migratie en ontwikkeling Dit advies beantwoordt een vraag van de federaal Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post, de heer Alexander De Croo. Het advies beoogt de werkzaamheden van te voeden van de werkgroep ‘Ontwikkeling en Migratie’ binnen de Interdepartementale Commissie voor Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling. Het bevat aanbevelingen omtrent: 1. het strategische […]

Publieke land-per-land rapportering door grote bedrijven

Publieke land-per-land rapportering door grote bedrijven Met dit advies wil de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling ingaan op een onderwerp dat speciale aandacht kreeg op de conferentie van Addis Ababa over de financiering voor ontwikkeling in 2015. Naar schatting twee derde van de wereldwijde grensoverschrijdende handel gebeurt tussen de verschillende entiteiten van multinationale ondernemingen. […]

Het Nationaal Actie Plan (NAP) Bedrijven en Mensenrechten

Het Nationaal Actie Plan (NAP) Bedrijven en Mensenrechten Dit advies betreft de verhouding tussen Bedrijven en Mensenrechten. De Raad antwoordt met dit advies op een vraag van federaal minister voor Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem. In dit advies formuleert de Adviesraad specifieke opmerkingen bij het voorontwerp van het Nationaal Actie Plan ‘bedrijven en mensenrechten’ […]

Besluitvorming in het handelsbeleid

Besluitvorming in het handelsbeleid Dit advies betreft de deelname van België aan het handelsbeleid van de Europese Unie. Het analyseert het proces van besluitvorming en formuleert aanbevelingen om het handelsbeleid meer coherent te maken met ontwikkelingsdoelstellingen  

Het mandaat van België binnen de Wereldbank

Het mandaat van België binnen de Wereldbank Dit advies betreft het mandaat van België binnen de Wereldbankgroep. Het analyseert de werking van de Wereldbank, en behandelt voorbeelden van incoherentie wat betreft landbouw en voedselzekerheid, waardig werk en mensenrechten in het algemeen. Op die basis doet het aanbevelingen om te coherentie tussen Belgische standpunten en de […]