Home > Definitie van beleidscoherentie

Wat betekent beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling?

 

De wet betreffende de Ontwikkelingssamenwerking (19 maart 2013) definieert coherentie als een proces om te verzekeren dat de doelstellingen en resultaten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking niet tegengewerkt worden door het beleid van de regering op andere domeinen die een impact hebben op de ontwikkelingslanden, en dat deze andere beleidsdomeinen waar mogelijk de ontwikkelingsdoelstellingen steunen.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling moet beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling erop gericht zijn de synergieën en de positieve impact in het overheidsbeleid te benutten om de ontwikkeling van de armste landen te bevorderen. We leven in een wereld van onderlinge afhankelijkheid, waarin de effecten van een overheidsbeleid geen grenzen kennen. Daarom beschouwt de OESO dit concept als cruciaal. De coherentie van een beleid moet verder gaan dan het minimaliseren van de negatieve impact die een overheidsbeleid op de ontwikkelingslanden kan hebben. Dit houdt een wederzijdse versterking in van de beleidslijnen en aandacht voor ontwikkeling in alle ministeries, zodat zowel de ontwikkelingsdoelstellingen als de doelstellingen van het nationale beleid worden bereikt. De beleidsmakers in de verschillende landen moeten erop toezien dat hun overheidsbeleid hun ontwikkelingsbeleid niet in het gedrang brengt. Dit moet gebeuren op de verschillende niveaus: lokaal, nationaal, Europees en mondiaal ¹.

 


[1]
OCDE, Policy framework for Policy coherence for development, Working paper n°1, 2012 p.3: http://www.oecd.org/pcd/50461952.pdf
OCDE, De meilleures politiques au service du développement. La cohérence des politiques au service du développement et la sécurité alimentaire dans le monde, 2013: http://www.oecd.org/fr/pcd/PoliCoh_060813_web.pdf