23 March, 2015
13:30 - 17:30
Congreszaal van het Huis der Parlementairen, Leuvense Weg 21, 1000 Brussel Join us

Join us:


Seminarie over beleidscoherentie voor ontwikkeling

De Adviesraad inzake beleidscoherentie organiseert een seminarie op 23 maart 2015. Dit seminarie wordt gehouden in de Congreszaal van het Belgisch Federaal Parlement, Leuvenseweg 13 te 1000 Brussel.

Het seminarie biedt de gelegenheid om meer inzicht te krijgen in de mechanismen van beleidscoherentie op het niveau van de Europese Unie. De afgevaardigde, Dhr. Dan Preda, Standing Rapporteur inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling in het Europees Parlement, en Dhr. Sorensen, hoofd van de eenheid beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling binnen de DG Ontwikkelingssamenwerking van de Europese Commissie, zullen deze thema’s toelichten. Vervolgens zal Professor Jan Orbie een specifieker debat leiden over de onderhandeling van handelsverdragen. Professor Bob Kabamba en Professor Arnaud Zacharie zullen bovendien de Belgische aanpak in Centraal-Afrika onder de loep nemen. De voorzitter van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling, Professor Olivier De Schutter, en zijn vice-voorzitter, Dhr. Bogdan Vanden Berghe, zullen eveneens tussenkomen.

Meer info op: www.11.be/kalender/item/seminarie-over-beleidscoherentie-voor-ontwikkeling