Home > Leden

Leden

De Raad wordt voorgezeten door Professor Koen De Feyter. De vice-voorzitter is Nadine Gouzée.

De Raad is samengesteld uit acht effectieve leden en acht plaatsvervangende leden. De leden van de Raad werden benoemd bij koninklijk besluit van 29 april 2021.

De Raad inzake beleidscoherentie bestaat uit:

Twee effectieve leden en twee plaatsvervangers van de Franstalige academische wereld.

De effectieve leden voor de Franstalige academische wereld zijn Philippe Baret en An Ansoms. De plaatsvervangende leden zijn Sebastian Santander en Julie Hermesse.

Twee effectieve leden en twee plaatsvervangers van de Nederlandstalige academische wereld. De effectieve leden voor de Nederlandstalige academische wereld zijn Koen De Feyter en Constanza Para. De plaatsvervangende leden zijn Pascal Boeckx en Robert Malina.

Twee effectieve leden en twee plaatsvervangers van de Franstalige koepel van organisaties voor internationale solidariteit, het CNCD-11.11.11. De effectieve leden van het CNCD-11.11.11 zijn Nadine Gouzée en Arnaud Zacharie. De plaatsvervangende leden zijn Sophie Wintgens en Thierry Aerts.

Twee effectieve leden en twee plaatsvervangers van de Nederlandstalige koepel van organisaties voor internationale solidariteit, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11. De effectieve leden van de Nederlandstalige koepel zijn Thierry Kesteloot en Rudy De Meyer. De plaatsvervangende leden zijn Katelijne Suetens en Karin Debroey.