Home > Persmededelingen

 

 

 

PERSMEDEDELING VAN DE ADVIESRAAD INZAKE BELEIDSCOHERENTIE TEN GUNSTE VAN ONTWIKKELING – 8 JUNI 2018

 

België verkozen tot lid van de Veiligheidsraad : een verantwoordelijkheid om op te nemen

 

Het is officieel: België is niet-permanent lid van de VN Veiligheidsraad voor een periode van twee jaar, van 2019 tot 2020. Voor de Adviesraad Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling, moet België deze opportuniteit  aangrijpen om zich te laten kennen als eens land dat deze nieuwe verantwoordelijkheid ernstig neemt. Dat houdt in dat België een voorbeeld moet zijn op vlak van mensenrechten, bijvoorbeeld door haar houding met betrekking tot de verkoop van wapens aan Saoedi Arabië en de gevolgen daarvan voor de oorlog in Jemen bij te stellen.

De Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (ABCO-CCPD) heeft zopas een advies aangenomen over dit onderwerp. De Raad is opgericht in 2014 in uitvoering van de wet van 19 maart 2013 op de ontwikkelingssamenwerking met als doel aanbevelingen te formuleren aan de minister belast met  ontwikkelingssamenwerking over aangelegenheden die een ontwikkelingsimpact hebben.

De Veiligheidsraad is het orgaan van de Verenigde Naties dat in hoofdzaak verantwoordelijk is voor het behoud van de internationale vrede en de veiligheid (art.24 van het VN-Handvest). Het bestaat uit 5 permanente leden (China, de VS, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië) en 10 niet-permanente leden. België behoort nu tot deze laatste categorie voor twee jaar, van 2019 tot 2020.

De verkiezing van België houdt verantwoordelijkheden in. Volgens het Handvest worden landen verkozen tot niet-permanent lid rekening houdend met hun bijdrage tot de internationale vrede en veiligheid. België moet zich daar dus naar gedragen en een voorbeeld zijn op vlak van vrede en veiligheid.

Nochtans schort het daar nog aan: zoals blijkt uit het jongste advies van de Adviesraad voor beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling, blijft ons land wapens verkopen aan Saoedi Arabië. Deze wapens worden gebruikt in de burgeroorlog die in Jemen woedt sinds 2014. Zoals Minister Alexander De Croo van Ontwikkelingssamenwerking al zei: “we kunnen niet tegelijk mensen proberen te redden en wapens leveren”.[1]

Het moment is dus gekomen voor België om haar positie op dat vlak bij te stellen. De Adviesraad roept de gedefedereerde entiteiten in dit land op om op humanitaire gronden een embargo in te stellen op de verkoop van wapens aan Saoedi Arabië en aan andere landen die in het conflict in Jemen betrokken zijn; om een snellere en meer transparante controle in te stellen op de export van wapens; en om een controlemechanisme op te richten voor het gebruik van de geëxporteerde wapens. Als lid van de EU en nieuw lid van de VN-Veiligheidsraad, moet België in overeenstemming met het internationale recht ook pleiten voor de instelling op humanitaire gronden van een Europees en VN-wapenembargo met landen die betrokken zijn in het conflict in Jemen

De “beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling” zal er door versterkt worden zowel op Belgische als op Europees en internationaal niveau. België zelf zal de verantwoordelijkheid waarmee ze wordt bekleedt waardig zijn.

 

Perscontact : Olivier De Schutter, voorzitter van de Adviesraad : +32 488 482 004

 


[1] “De Croo roept op tot wapenembargo tegen Saudi-Arabië”, 26 maart 2017 : http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2933777