Home > Staff > Aline Muller
Aline Muller
ULg
  • ULg

Effectief lid

Aline Muller is hoogleraar Financiën aan de Université de Liège. Ze leidt de Leerstoel Ethias in Asset and Risk Management bestaande uit een vijftiental onderzoekers die actief zijn in de Internationale Financiële Sector, Marktfinanciering en Ontwikkelingseconomie. De doelstellingen van de Leerstoel zijn:

Zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ontwikkelen om de kennis en de praktijk van de financiële economie te bevorderen.

De informatie-uitwisseling vergemakkelijken tussen de wetenschappelijke gemeenschap, de professionele wereld en de politieke beleidsmakers.

Zo intensief mogelijk samenwerken met de internationale wetenschappelijke gemeenschap, de bedrijven en de nationale en internationale openbare instellingen.

Aline Muller doceert en stelt regelmatig haar onderzoekswerk voor in diverse universiteiten en instellingen wereldwijd. Ze coördineert eveneens talrijke samenwerkingsprojecten en wordt regelmatig geraadpleegd als experte in de evaluatie van onderzoeksprogramma’s en/of samenwerkingsprogramma’s (sectoriële programma’s of budgettaire steun).

Voor meer info: www.finance.hec.ulg.ac.be