Home > Staff > Arnim Langer
Arnim Langer
KU Leuven
  • KU Leuven

Plaatsvervangend lid

Professor Arnim Langer is directeur van het Centre for Research on Peace and Development (CRPD) en bekleedt de UNESCO-leerstoel voor het Opbouwen van Duurzame Vrede aan de Universiteit van Leuven (KU Leuven). CRPD is een multidisciplinair onderzoekscentrum aan de Faculteit Sociale Wetenschappen dat via conceptueel, empirisch en toegepast onderzoek voor een beter begrip wil zorgen van de oorzaken van gewelddadige conflicten en van de uitdagingen van de opbouw van een duurzame vrede (meer info op: www.crpd.eu). Arnim Langer is eveneens geassocieerd onderzoeker bij het Departement voor Internationale Ontwikkeling (ODID) van de Universiteit van Oxford en gastonderzoeker bij het Centrum voor Ontwikkelingsstudies (CDS) van de Universiteit van Bath, in het Verenigd Koninkrijk. Zijn onderzoek is toegespitst op groepsgedrag en identiteitsvorming, de oorzaken en gevolgen van gewelddadige conflicten, de dynamiek en persistentie van horizontale ongelijkheden, post-conflict economische wederopbouw, processen van opbouw van een duurzame vrede, vredeseducatie in post-conflictlanden, evenals nationale dienstenprogramma’s in Afrika. Hij deed uitgebreid veldonderzoek en leidt grote onderzoeksprojecten over die verschillende thema’s in meerdere Afrikaanse landen, in het bijzonder in Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Oeganda, Kenia en de Democratische Republiek Congo.