Home > Staff > Bénédicte Fonteneau
Bénédicte Fonteneau
KU Leuven
  • KU Leuven

Effectief lid

Bénédicte Fonteneau is onderzoekster aan HIVA-KU Leuven (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de Katholieke Universiteit Leuven) binnen de Onderzoeksgroep «Duurzame Ontwikkeling». Ze is arbeidssociologe en heeft meer dan 15 jaar onderzoekservaring. Haar onderzoeken richten zich op verschillende domeinen die betrekking hebben op ontwikkeling (vooral in Afrika) en op de mechanismen van internationale samenwerking:

Sociale bescherming (mechanismen van sociale bescherming inzake gezondheid, financiering en functioneren van nationale systemen van sociale bescherming, socio-politieke factoren van de systemen van sociale bescherming, distributieve aspecten);

Sociale economie (theoretisch concept en internationaal perspectief, samenhang tussen organisaties van sociale economie en het overheidsbeleid;

Sociale bewegingen, maatschappelijk middenveld en vakbonden (structurering van het maatschappelijk middenveld, politieke invloed, organisaties voor werknemers/werkneemsters van de informele economie, internationale partnerschappen tussen vakbonden);

Complexiteit van de processen van sociale verandering, ontwikkeling van capaciteiten, doeltreffendheid van de hulp, planning-opvolging-evaluatie.

Sinds 2014 voert Bénédicte ook onderzoek uit binnen de BeFinD, Belgian policy research group on Financing for Development. Binnen deze interuniversitaire onderzoeksgroep (ondersteund door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) draagt HIVA – KU Leuven bij tot het onderzoek naar de herverdelende dimensie van sociale bescherming in de landen met een laag en gemiddeld inkomen, de rol van de private sector in ontwikkeling, de illegale financiële stromen en de globale openbare goederen.

Bénédicte is eveneens mede-initiatiefneemster en medeoprichtster van het platform MASMUT dat de Belgische actoren verenigt die werken aan de ondersteuning van ziekenfondsen en systemen voor sociale bescherming in de landen van het Zuiden.

Bénédicte is auteur en co-auteur van talrijke publicaties (wetenschappelijke artikelen, onderzoeksrapporten, boeken). Ze was hoofdconsulente of afdelingshoofd bij talrijke evaluaties van ontwikkelingsmaatregelen (sociale bescherming, waardig werk, voedselzekerheid, capaciteitsontwikkeling) aangevraagd door gouvernementele, internationale ontwikkelingsagentschappen of ngo’s.