Home > Staff > Bogdan Vanden Berghe
Bogdan Vanden Berghe
11.11.11
  • 11.11.11

Vice-voorzitter van de Adviesraad

Bogdan Vanden Berghe ging aanvankelijk aan de slag als leraar aardrijkskunde en moraal. Hij belandde in de Noord-Zuidsector op de studiedienst van Broederlijk Delen en specialiseerde in thema’s als globalisering en de macro-economische context waarin derdewereldlanden zich bevinden. Hij leverde rond deze onderwerpen bijdragen in internationale en nationale publicaties. Hij werd in 2002 campagneleider van 11.11.11 en zette campagnes over belang van water en de millenniumdoelstellingen op touw. In 2005 kwam hij op 33-jarige leeftijd als algemeen directeur aan de leiding van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Afgestudeerd aan de Universiteit Antwerpen in de Politieke en Sociale Wetenschappen.