Home > Staff > François Polet
François Polet
CETRI
  • CETRI

Plaatsvervangend lid voor het CNCD-11.11.11

François Polet is sinds 2002 Hoofd van de studiedienst bij het Centre tricontinental. Hij is doctorandus in de ontwikkelingssociologie aan de Université de Liège (ULg). Hij is auteur, co-auteur en coördinator van verschillende studies en publicaties over de Noord-Zuidproblematiek. Het Centre tricontinental is er vooral op gericht een netwerk van onderzoekers en actoren uit Afrika, Latijns-Amerika en Azië te mobiliseren om de « standpunten van het Zuiden » beter in de verf te zetten, vooral over de internationale belangen die hun weerslag hebben op de samenleving en economieën van het Zuiden.

Op het vlak van beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling concentreert François Polet zich in het bijzonder op het thema van de agrobrandstoffen. Hiertoe heeft hij in 2010 in opdracht van de FOD Leefmilieu meegewerkt aan een studie over de sociale en milieu-impact van de Belgische invoer van agrobrandstoffen. Hij is ook medeorganisator van het advocacywerk rond onderwerpen die door het Belgisch maatschappelijk middenveld op Belgisch en Europees niveau naar voren worden geschoven.