Home > Staff > Laurent Atsou
Laurent Atsou
ABVV
  • ABVV

Effectief lid voor het CNCD-11.11.11

Laurent Atsou is licentiaat Antropologie en werkt sinds 2007 bij het institut de coopération syndicale internationale (IFSI) van de federale FGTB. Hij vervult er de functie van geografisch verantwoordelijke voor Afrika en coördineert verschillende projecten op het continent en in Palestina. Hij staat eveneens in voor de opvolging van uitgebreide educatieprogramma’s voor arbeiders die jaarlijks meer dan 70.000 arbeiders in Franstalig, Engelstalig en Portugeestalig Afrika bereiken. Zijn werk laat hem toe regelmatig en van dichtbij kennis te maken met de diverse aspecten van het dagelijks leven in Afrika en in het bijzonder met de wereld van de arbeid en de Afrikaanse syndicale beweging. Zijn expertise concentreert zich vooral rond de 4 pijlers van de agenda voor waardig werk.