Publicaties

 

De Raad werkt nauw samen met actoren uit de academische wereld en ’ngo’s rond beleidscoherentie. Hieronder een nietlimitatieve lijst van enkele publicaties over voedselzekerheid, vrede en veiligheid, migratie, financiën, handel, maar ook klimaatverandering


 

Beginselen van beleidscoherentie: PC, PCSD, PCD

Beginselen van beleidscoherentie: PC, PCSD, PCD Beleidscoherentie is een centraal punt in het mandaat van de Adviesraad voor Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (ABCO-CCPD). In dit werkdocument worden in drie delen de normatieve concepten van beleidscoherentie uiteengezet die in de afgelopen 100 jaar zijn ontstaan en nog steeds in gebruik zijn.

NIDOS, Coherentie van het Ontwikkelingsbeleid: leren van Europese benaderingen voor een coherent ontwikkelingsbeleid (november 2014)

Dit verslag bouwt voort op het NIDOS-verslag over wat er in Schotland gebeurt rond coherentie Het onderzoekt door middel van onderzoek en gesprekken met vertegenwoordigers van de burgermaatschappij, hoe zes andere Europese landen een coherent ontwikkelingsbeleid hebben geïmplementeerd en hoe de burgermaatschappij in elk van deze landen werd betrokken bij het proces.

Seminarie over de beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

Het seminarie van 23 maart was een goede gelegenheid om na te gaan hoe het op EU-  en Belgisch niveau met de beleidscoherentie is gesteld. Er werden ook enkele specifieke thema’s aangepakt zoals  de standpuntbepaling in handelsonderhandelingen, en het beleid rond grondstoffenexploitatie in Centraal Afrika. Sprekers waren  Mr. Dan Preda, speciaal rapporteur van het Europees […]

« Ceux qui ont faim ont droit » (Victor Hugo)

« Ceux qui ont faim ont droit » (Victor Hugo) Nathalie Janne d’Othée et Manuel Eggen, oktober 2013 Deze studie van het CNCD-11.11.11 en FIAN maakt enerzijds de balans op van de aanwending van het recht op voedsel als instrument om de coherentie van het ontwikkelingsbeleid te versterken en stelt anderzijds mogelijke evolutiepistes in België […]