Publicaties

 

De Raad werkt nauw samen met actoren uit de academische wereld en ’ngo’s rond beleidscoherentie. Hieronder een nietlimitatieve lijst van enkele publicaties over voedselzekerheid, vrede en veiligheid, migratie, financiën, handel, maar ook klimaatverandering


 

Insights from Developments in National Policy coherence for Development Systems, ECDPM Discussion Paper, n°144, Avril 2013

Greta Galeazzi, Anna Knoll, Florian Kratke, Brecht Lien, Anna Rosengren and Andrew Sheriff, Insights from Developments in National Policy coherence for Development Systems, ECDPM Discussion Paper, n°144, Avril 2013 Deze studie analyseert de diverse mechanismen die in verschillende lidstaten werden opgezet om beleidscoherentie te bevorderen, waaronder België, Finland, Ierland, Duitsland, Nederland en Zweden.