Home > Publications

« Ceux qui ont faim ont droit » (Victor Hugo)

« Ceux qui ont faim ont droit » (Victor Hugo) Nathalie Janne d’Othée et Manuel Eggen, oktober 2013 Deze studie van het CNCD-11.11.11 en FIAN maakt enerzijds de balans op van de aanwending van het recht op voedsel als instrument om de coherentie van het ontwikkelingsbeleid te versterken en stelt anderzijds mogelijke evolutiepistes in België […]

Insights from Developments in National Policy coherence for Development Systems, ECDPM Discussion Paper, n°144, Avril 2013

Greta Galeazzi, Anna Knoll, Florian Kratke, Brecht Lien, Anna Rosengren and Andrew Sheriff, Insights from Developments in National Policy coherence for Development Systems, ECDPM Discussion Paper, n°144, Avril 2013 Deze studie analyseert de diverse mechanismen die in verschillende lidstaten werden opgezet om beleidscoherentie te bevorderen, waaronder België, Finland, Ierland, Duitsland, Nederland en Zweden.