Home > Publications

Seminarie over de beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

Het seminarie van 23 maart was een goede gelegenheid om na te gaan hoe het op EU-  en Belgisch niveau met de beleidscoherentie is gesteld. Er werden ook enkele specifieke thema’s aangepakt zoals  de standpuntbepaling in handelsonderhandelingen, en het beleid rond grondstoffenexploitatie in Centraal Afrika. Sprekers waren  Mr. Dan Preda, speciaal rapporteur van het Europees […]

« Ceux qui ont faim ont droit » (Victor Hugo)

« Ceux qui ont faim ont droit » (Victor Hugo) Nathalie Janne d’Othée et Manuel Eggen, oktober 2013 Deze studie van het CNCD-11.11.11 en FIAN maakt enerzijds de balans op van de aanwending van het recht op voedsel als instrument om de coherentie van het ontwikkelingsbeleid te versterken en stelt anderzijds mogelijke evolutiepistes in België […]