NIDOS, Coherentie van het Ontwikkelingsbeleid: leren van Europese benaderingen voor een coherent ontwikkelingsbeleid (november 2014)

Dit verslag bouwt voort op het NIDOS-verslag over wat er in Schotland gebeurt rond coherentie Het onderzoekt door middel van onderzoek en gesprekken met vertegenwoordigers van de burgermaatschappij, hoe zes andere Europese landen een coherent ontwikkelingsbeleid hebben geïmplementeerd en hoe de burgermaatschappij in elk van deze landen werd betrokken bij het proces.

Seminarie over de beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

Het seminarie van 23 maart was een goede gelegenheid om na te gaan hoe het op EU-  en Belgisch niveau met de beleidscoherentie is gesteld. Er werden ook enkele specifieke thema’s aangepakt zoals  de standpuntbepaling in handelsonderhandelingen, en het beleid rond grondstoffenexploitatie in Centraal Afrika. Sprekers waren  Mr. Dan Preda, speciaal rapporteur van het Europees […]

« Ceux qui ont faim ont droit » (Victor Hugo)

« Ceux qui ont faim ont droit » (Victor Hugo) Nathalie Janne d’Othée et Manuel Eggen, oktober 2013 Deze studie van het CNCD-11.11.11 en FIAN maakt enerzijds de balans op van de aanwending van het recht op voedsel als instrument om de coherentie van het ontwikkelingsbeleid te versterken en stelt anderzijds mogelijke evolutiepistes in België […]

Insights from Developments in National Policy coherence for Development Systems, ECDPM Discussion Paper, n°144, Avril 2013

Greta Galeazzi, Anna Knoll, Florian Kratke, Brecht Lien, Anna Rosengren and Andrew Sheriff, Insights from Developments in National Policy coherence for Development Systems, ECDPM Discussion Paper, n°144, Avril 2013 Deze studie analyseert de diverse mechanismen die in verschillende lidstaten werden opgezet om beleidscoherentie te bevorderen, waaronder België, Finland, Ierland, Duitsland, Nederland en Zweden.