Deze beleidsnota is een vergelijkende landsstudie die analyseert hoe de lidstaten van de Europese Unie vooruitgang hebben geboekt bij het operationaliseren van een coherent ontwikkelingsbeleid door de oprichting en het gebruik van geschikte institutionele tools en mechanismen – voornamelijk sinds 2013 – en hoe ze met elkaar te vergelijken.