Met de goedkeuring van het ‘pakket voor betere regelgeving’ in mei 2015, verbindt de Europese Commissie zich ertoe om “betere regels op te stellen die zoveel mogelijk resultaat opleveren”. Er werden een groot aantal nieuwe of verbeterde tools en procedures voor besluitvorming aangebracht. Dit beleidsdocument beschrijft de aanbevelingen van de CONCORD en FIDH voor een regelgeving die voorrang geeft aan mensenrechten en aan de strijd tegen armoede en ongelijkheid in de besluitvorming.