Nota over PCD en PCSD

Beleidscoherentie is een centraal punt in het mandaat van de Adviesraad inza Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling ABCO-CCPD. In dit Nota hier beschikbaar worden in drie delen de normatieve concepten van beleidscoherentie uiteengezet die in de afgelopen 100 jaar zijn ontstaan en nog steeds in gebruik zijn.