ECDPM heeft een analyse gemaakt van de verschuiving van “Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling”(BCO) naar “Beleidscoherentie ten gunste van duurzame ontwikkeling” (BCDO). De paper probeert een antwoord te formuleren op de vragen hoe het BCD-concept moet verstaan worden en welke nuttige lessen er kunnen getrokken worden uit de ervaringen met de promotie van BCO.